Súng xiết bu lông Libety LT-1700 ( 1/2″)

1,300,000