Súng xiết bu lông Libety LT-1700 ( 1/2″)

1,300,000

Súng xiết bu lông Libety LT-1700 ( 1/2″) với cấu trúc búa đôi tạo sự cân bằng, giảm độ rung và truyền thêm mômen xoắn tới đầu dẫn động của đe so với các sản phẩm khác trên thị trường.