Súng xiết bu lông khí nén Liberty LT-1800 – 1/2 inch

1,500,000

LT-1800 Với cấu trúc búa đôi tạo sự cân bằng, giảm độ rung và truyền thêm mômen xoắn tới đầu dẫn động của đe so với các sản phẩm khác trên thị trường.