Súng xiết bu lông khí nén Liberty LT-2800 – 3/4 inch

4,300,000