Súng xiết bu lông 3/4 inch Firebird FB-2200P

3,500,000