164 An Phú Đông 9, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM

Mở cửa: 08:00-17:00