Cờ lê hai đầu 12 chi tiết Total 6-32mm THT1023121

550,000

Cờ lê hai đầu 12 chi tiết Total 6-32mm THT1023121 Size: 6-32mm (6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21X23, 24X27, 25X28, 30X32)