Cảo giật bạc đạn bi trong, bạc đạn nồi tay ga

1,350,000

Cảo giật bạc đạn bi trong, bạc đạn nồi tay ga. Có thể cảo hầu hết các loại bạc đạn trên xe máy. Với 8 loại đầu cảo khác nhau 8 – 10 – 12 – 15 – 17 – 20 – 25 – 30 mm c