Cần phụ trợ máy tháo vỏ 240

240 lắp được 1 số dòng máy tháo vỏ ( LC-890S, LP 930..) Hỗ trợ tháo lắp vỏ nhanh hơn. Không gây hại đến mâm vỏ. đối với 1 số xe đời mới hiện nay.