Bộ Giả Lập Tín Hiệu Cảm Biến MST100P Simulator

1,500,000

Bộ Giả Lập Tín Hiệu Cảm Biến MST100P Simulator là bộ phụ kiện kết hợp máy chẩn đoán MST100P. Nhằm giả lập tín hiệu của các cảm biến, kiểm tra các cơ cấu chấp hành, hệ thống phun xăng điện tử