Bộ chia hỗ trợ tháo vỏ không ruột xe ô tô

2,600,000

Dụng cụ tháo vỏ không ruột M05 là thiết bị hỗ trợ tháo lốp (vỏ) bằng tay, hỗ trợ tháo xe ô tô, xe tải….Bộ chia hỗ trợ tháo vỏ không ruột xe ô tô