Bình bơm phụ hỗ trợ bơm lốp không săm

2,500,000

Bình bơm phụ hỗ trợ bơm lốp không săm. Bình hơi hỗ trợ bơm lốp xe tải, bình tích khí bơm vỏ xe không ruột khẩn cấp hỗ trợ thổi lốp banh ra